ارسال مقاله رایگان
02 دی 1401
ارسال مقاله رایگان

در راستای حمایت از پژوهشگران و فرهیختگان عزیز،  دست‌اندرکاران این همایش تصمیم دارند که در راستای رشد و اعتلای علمی کشور در حوزه تخصصی همایش هیچ‌گونه هزینه‌ای بابت داوری و انتشار مقالات در کتابچه همایش را از نویسندگان محترم دریافت ننمایند.